എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്

ടിൻറിംഗ് ഉപകരണങ്ങളിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു
  • 5Z6U74T2R9PFSDVFF3
  • 3222655എ
  • d36dbae2

കമ്പനിയെക്കുറിച്ച്

ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം വളരുന്നു!

എച്ച്.പി.യുപെയിന്റ്, കോട്ടിംഗ് വ്യവസായങ്ങൾക്കായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതും മിശ്രിതമാക്കുന്നതുമായ ഉപകരണങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും നിർമ്മിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.H.PU സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും OEM മെഷീനുകളും ലോകമെമ്പാടും ഫാക്ടറികളിലും റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു.2003 ൽ സ്ഥാപിതമായ കമ്പനി, സമീപ വർഷങ്ങളിൽ പെയിന്റ് ബിസിനസ്സ് നിരന്തരം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു.ചൈനീസ് വിപണിയിലെ ഒരു നേതാവായി H.PU അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര സാഹചര്യത്തിൽ അതിവേഗം വളരുന്ന കമ്പനികളിലൊന്നാണ്.എച്ച്.പി.യുഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനിയാണ്.എല്ലാ ഷെയർഹോൾഡർമാരും കമ്പനി മാനേജ്മെന്റിൽ നേരിട്ട് പങ്കാളികളാണ്.ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വശം, എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പനയും വ്യാവസായികവൽക്കരണവും ആന്തരികമായി നടപ്പിലാക്കുന്നു, യഥാർത്ഥ ആശയം മുതൽ അന്തിമ ഉൽപ്പന്നം വരെ H.PU വരെ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയുടെയും പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ഉണ്ട്.ഇക്കാരണത്താൽ, ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ചൈനീസ്, അന്തർദേശീയ പേറ്റന്റുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ ചുരുക്കം ചില ചൈനീസ് കമ്പനികളിൽ ഒന്നാണ് ഞങ്ങൾ.

കൂടുതല് വായിക്കുക